top of page

Hakeminen

Ansökan

Residenssin kesto on pääsääntöisesti yksi kalenterikuukausi.

 
Maksut on paras suorittaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun residenssivieras on saanut ilmoituksen positiivisesta päätöksestä. Näin varaus tulee pysyväksi.  Maksuja ei palauteta muuten kuin force majeure -tilanteessa kuten vakavan sairaustapauksen sattuessa, lääkärintodistusta vastaan.

 

Residensvistelse beviljas i regel för en kalendermånad.

 

Betalningarna bör erläggas så forts som möjligt efter positivt beslut om residensvistelse. Därigenom bekräftas vistelsebelutet.  Betalningarna returneras inte annat än vid force majeure så som allvarligt insjuknande, mot läkarintyg.

Projektiluontoisiin hankkeisiin voidaan myöntää kuukautta pidempi residenssi. Residenssiin ei sovi ottaa pikkulapsia eikä lemmikkieläimiä. Kesäkuu on tässä suhteessa poikkeus, jolloin lapsen mukanaolo voidaan hyväksyä. 


Residenssiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka aluksi on kerrottava yhteystiedot ja mieluiten kolme vaihtoehtoa residenssikuukaudeksi. Lisäksi voit kertoa lyhyesti työhistoriastasi ja matkasi tavoitteista. Voit lähettää hakemuksesi suoraan sähköpostilla osoitteeseen arenys.residenssi@gmail.com.

 

För projekt kan även beviljas längre residensvistelser än en månad. Skriv en fritt formulerad ansökan. I början av ansökan bör framgå kontaktupgifter och helst tre alternativa residensmånader. I ansökningen kan du även kort berätta om din arbetshistoria och målsättningarna med din resa. Residenset är inte lämpat för små barn eller husdjur utom i juni, då barn eventuellt kan följa med. 

 

Du kan skicka in din ansökan direkt via e-post till adressen arenys.residenssi@gmail.com. 

Yhteydenotto Kontakt
                                                                                                           

Mikäli sinulla on kysyttävää residenssipaikastasi tai residenssistä yleensä,saat yhteyden suoraan sähköpostitse

Ifall du har frågor om din residensplats eller om residenset i allmänhet kan du ta kontakt direkt via e-post.

bottom of page